Darling, If It Isn’t You

darling

Darling, if it isn’t you, it isn’t anyone.

nv-author-image

Richard Turf