Immature People Falling In Love Destroy Each Other’s Freedom

 October 13, 2018

Immature People Falling In Love Destroy Each Other's Freedom

Immature people falling in love destroy each other’s freedom, create a bondage, make a prison. Mature persons in love help each other to be free; they help each other to destroy all sorts of bondages. And when love flows with freedom there is beauty. when love flows with dependence there is ugliness.

– Osho –

5 comments on “Immature People Falling In Love Destroy Each Other’s Freedom

    • Arean Arellano Di rin. Takot lang magago at masaktan ulit. Takot lang maulit ang nakaraan. 🙂 Kaya mas maige nang maghigpit kesa bigyan mo nga ng laya at tiwala eh sasaktan ka naman ulit. 🙂

Leave a Reply