Come Lay With Me For Hours

Come Lay With Me For Hours

Come lay with me for hours so we can talk thousands of nothings while it means millions of somethings.

6 thoughts on “Come Lay With Me For Hours”

  1. ik heb in de institutie zitten lezen in de laatste, en daar las ik dit moois: Laten we er om te beginnen diep van overtuigd zijn dat het koninkrijk der hemelen niet een beloning voor slaven is, maar een erfenis voor kinderen, die alleen zij zullen ontvangen die door de Heere tot Zijn kinderen aangenomen zijn.

Comments are closed.

Scroll to Top